Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon

Visa meny

Produkter

L/S Peristaltiska Slangpumpar

L/S peristaltiska slangpumpar från Masterflex finns i applikationer för laboratorie-, forsknings-, process-, pilotskala, kemisk-, och tillverkningsindustrin.

L/S pumpar omfattar både fasta- och variabla hastighetspumpar med funktioner och kontroller som gör allt från enkel vätskeöverföring till korrekt och repeterbar mätning och fyllning. L/S pumparna levererar flöden, 0006-3400 ml/ min, och tryck upp till 125 psi (8,5 bar).

Masterflex L/S pumpar finns som följande enskilda komponenter:

  • Pumphuvud
  • Slang
  • Drivenheter

De finns också som kompletta pumpsystem som kan beställas under ett enda modellnummer. 

Fördelarna med Masterflex peristaltiska slangpumpar är bevisat. De hanterar partiklar och slipmedel, samt de hanterar hög viskositet och skjuvningskänsliga vätskor. De upprätthåller även renlighet och sterilitet (vätskan kommer endast i kontakt med slangen) och minskar kostnaderna i samband med underhåll  och stillestånd . De kan köras torra; pumpa gaser, vätskor eller blandade faser utan att skada pumpen. De är lätta att använda och kan installeras på några minuter.

Byte av slang i pumphuvudet är enkelt och kräver inga verktyg. Med mer än 20 slangformuleringar, är kemisk kompatibilitet med vätskan nästan helt säker.

 

Kontakta oss om du är intresserad av fler OEM slangpumpar än de som anges nedan: