Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon

Visa meny

Produkter

1 mbar

Vacuubrands Membranpumpar ner till 1 mbar.

Exempel på användningsområden:

  • Torkkammare
  • Avgasning av viskösa medier
  • Uppbackning av ett brett spektrum av turbopumpar