INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter, cookies, säkerhet med mera.

Så skyddar vi dina uppgifter:

Labinett värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Labinett dina uppgifter:

När du är i kontakt med Labinett som kund eller använder någon av våra tjänster innebär detta att du lämnar någon form av uppgifter till oss. Detta gäller också om du deltar i tävlingar, söker lediga tjänster hos oss eller deltar i event mm. Vi kan också ta del av dina uppgifter genom telefonsamtal, mailkonversationer eller personliga möten med vår personal.

Ibland händer det också att Labinett får personuppgifter från andra källor än dig själv såsom bolagsregister eller andra offentliga källor. I vissa fall kan dessa uppgifter också komma från din arbetsgivare om du innehar en roll som är viktig för att vi skall kunna fullgöra vår leverans eller våra affärsåtaganden gentemot det bolag du representerar.

Personuppgifter vi hanterar:

Exempel på uppgifter vi hanterar är organisationsnummer, namn, telefonnummer och mailadresser.
Vi hanterar också körkortsnummer/personnummer i samband med hantering av finansavtal.
I samband med event kan även uppgifter gällande eventuella allergier komma att hanteras.

Så använder vi dina uppgifter:

Labinett har rätt att hantera de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra affärsåtaganden. Samma sak gäller uppgifter som du efter samtycke lämnat till oss. Om samtycke krävs för hanteringen kommer du alltid att få en klar och tydlig information om vad syftet med uppgifterna är.

För att kunna genomföra vår affär:

Kontaktuppgifter gällande tekniskt ansvariga, beslutsfattare och andra intressenter krävs för att vi på bästa sätt skall kunna leverera de produkter och tjänster som våra kunder önskar.

För att skapa en tydlighet gentemot våra kunder:

Fakturareferens eller beställare är uppgifter som oftast krävs för att skapa en tydlighet i kommunikationen med våra kunder.

För att erbjuda en bra service:

Kontaktuppgifter i samband med felanmälan eller beställning.

Som biträden för våra leverantörer:

Vid finansierade lösningar hanterar vi uppgifter om dig för våra finansbolags räkning i enighet med gällande lagar och regler.

För att förbättra vår leverans:

Genom kundenkäter kan vi ibland be om din åsikt för att kunna skapa ett bättre erbjudande och bli en ännu bättre leverantör.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

Genom nyhetsbrev, event och erbjudanden baserat på ert företags val av produkter och tjänster.

Dessa har tillgång till dina uppgifter:

Genom vårt samarbete med underleverantörer kan dina uppgifter komma att delas med dessa i syfte att kunna fullgöra vår leverans. I de fall detta kan komma att ske följer dessa leverantörer vår integritetspolicy genom undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal och dessa uppgifter hanteras då enbart för Labinetts räkning.
Vi säljer inte, handlar eller överför dina personuppgifter till tredje part i andra fall än ovan eller om vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav.

Hantering av personuppgifter via vår hemsida och nyhetsbrev mm.

Kontaktformulär

Med kryssrutan vid formuläret på vår hemsida godkänner du att du förstår att dina uppgifter sparas tillsammans så att det blir möjligt att svara på meddelandet.

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

Nyhetsbrev och mailutskick

Ibland skickar vi ut nyhetsbrev med nyheter eller information som vi tror att du som användare är intresserad av. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande.

Google Analytics

Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Google Analytics Remarketing

Placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Om vi använder Google Ads kan vi genom kod därifrån se vilka länkar som ledde till klick. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Google Ads Remarketing

Placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Läs mer om hur Google använder olika cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv

Läs mer om hur Google Analytics använder insamlad data
https://policies.google.com/privacy?gl=se

Hur länge sparar vi dina uppgifter:

Vi spar dina uppgifter så länge vårt samarbete pågår. Du kan när som helst välja att vi raderar dina personuppgifter under förutsättning att detta inte strider mot andra lagar och förordningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att avböja marknadsföringsmaterial från oss och kan göra så genom att:
Följa instruktionerna för avregistrering i utskick av våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via info@labinett.se
Du kan också vända dig hit om du önskar en kopia av dina personliga uppgifter (en gång/år) eller behöver få dessa korrigerade.

Ändringar och tillägg till våra villkor

Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.
Senast uppdaterad 11/02 2022.

Kontakta oss gärna

Om du har frågor kontakta oss på info@labinett.se